Vážení občané a klienti bezplatné wi-fi sítě městské části Praha 10,

oznamujeme Vám tímto, že ke dni 30. 9. 2017 došlo k ukončení podpory provozu bezplatné wi-fi sítě městské části Praha 10 v dosavadní podobě. Městská část Praha 10 připravuje novou formu této služby. O jejím spuštění budete včas informováni.

Mgr. Ivana Cabrnochová, členka Rady m.č. Praha 10

Měření signálu

Proměření signálu, nákup a instalaci příjmového zařízení může poskytnout kterákoli společnost, která se těmito službami zabývá.

Můžete se též obrátit na naše partnery (uvádíme je v abecedním pořadí), kteří vám tyto služby za úplatu poskytnou.

Partnerem se může stát každá společnost, která se zaváže k poskytování kvalitních služeb související s příjmem signálu Praha10.eu (proměření signálu, montáž příjmového zařízení…) pro občany Prahy 10. Při závažné stížnosti bude společnost ze seznamu partnerů vyřazena.Tyto společnosti poskytují své služby coby komerční subjekty a nezávisle na projektu sítě praha10.eu. Seznam partnerů slouží pro orientaci občanů, pro které by bylo problémové zajistit si připojení k internetu. Ještě jednou však zdůrazňujeme, že se občan může obrátit na kteroukoli společnost a samozřejmě si může zajistit příjem vlastními silami. Městská část Praha 10 dodává internetový signál a je výhradně na občanovi, jakým způsobem si zajistí jeho příjem.

IT.CZ
Provozovna Praha 10:
Francouzská 106, 101 00, Praha 10
tel.: 271742050, 271740783, 777704967
fax: 271740880
email: SERVIS.PRAHA@it.cz
provozní doba: Po - Pá 9:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Technická podpora: Lubomír Čierník, tel. 777 730 567

Print